Snjallræði

„Þetta snýst um að beita hönnunarhugsun í nýsköpun og hanna sprotafyrirtæki sem huga betur að þörfum fólks og umhverfisins alls.“ - Svafa Grönfeldt, ein af stofnendum MIT designX í Boston og leiðbeinandi og fulltrúi úr ráðgjafaráði Snjallræðis.

Hvað er Snjallræði?

Snjallræði er 16 vikna vaxtarrými (e. incubator) sem styður við öflug teymi sem brenna fyrir lausnum á áskorunum samtímans og styðja við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það geta verið lausnir sem snúa að heilbrigðisþjónustu, velferðartækni, bættu menntakerfi og jafnréttismálum, svo dæmi séu tekin.

Snjallræði er samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri. Bakhjarlar Snjallræðis eru Marel og Reyjavíkurborg. Það var stofnað af Höfða friðarsetri árið 2018 og hefur verið keyrt fimm sinnum frá upphafi.

Vaxtarrýmið er í samstarfi við MITdesignX, og er þungamiðja þess vinnustofur þar sem að sérfræðingar frá MIT koma til landsins og deila þekkingu sinni. Þátttakendur fá aðgang að fræðslu og þjálfun frá innlendum og erlendum sérfræðingum á sviði samfélagsmála og nýsköpunar og fundi með reyndum mentorum.

Markmið vaxtarrýmisins er að ýta undir nýsköpun sem tekst á við áskoranir samtímans og er þannig mikilvægur vettvangur fyrir samfélagssprota. Áhersla er á að ýta undir sjálfbærni í nýsköpun og byggja upp sprota sem styðja með beinum hætti við eitt eða fleiri af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna allt frá fyrstu skrefum.

Fyrirkomulag Snjallræðis árið 2024

Hér fyrir neðan má sjá fyrirkomulag Snjallræðis árið 2024. MIT designX vinnustofurnar eru fjórar talsins. Þá hitta þátttakendur mentorana þrisvar sinnum yfir tímabilið og taka þátt í ýmsum viðburðum.

29. - 30. ágúst: Understand

Hvaða vandamál er verið að leysa og hver mun njóta góðs af lausninni? 

Áhersla lögð á:

 • Þarfagreiningu (e. Needs analysis)
 • Markaðskönnun (e. Market segmentation)
 • Hagaðilagreiningu (e. Stakeholder map)
 • Afbyggingu (e. Deconstruction)

13. september: Hópavinna og mentorafundir

27. – 28. september: Solve

Hver er lausnin og hver er ávinningurinn af henni fyrir hagaðila ? 

Áhersla lögð á:

 • Hönnun markmiðs (e. Mission design)
 • Virði lausnarinnar (e. Value proposition)
 • Ferðalag notandans (e. User journey)
 • Hraða úrvinnslu á fyrstu frumgerð (e. Rapid prototyping)

11. október: Hópavinna og mentorafundir

24. - 25. október: Envision

Hverju viljum við ná fram og hvaða gildi liggja til grundvallar við ákvarðanatöku?

Áhersla lögð á:

 • Að hanna framtíðarsýn (e. Vision design) 
 • Gildi stofnenda og stofnsamninga (e. Founder’s values / negotiations)
 • Sjálfbær viðskiptamódel 
 • Fólk og samstarfsaðila

8. nóvember: Hópavinna og mentorafundir

21. - 22. nóvember: Execution

Hvernig er best að hrinda lausninni í framkvæmd, skala hana og fjármagna?

Áhersla lögð á:

 • Aðgerðaráætlun
 • Fjárhagsáætlun
 • Fjármögnun 
 • Söguna og pitch-ið

13. desember: Lokaviðburður

Á þín hugmynd heima í Snjallræði?
 • Snjallræði styður við teymi sem leggja sjálfbærni til grundvallar í sinni kjarnastarfsemi og vilja leiða mikilvægar samfélagsbreytingar.
 • Tekið er á móti nýsköpun á öllum stigum, frá ferskum hugmyndum til þróaðra nýsköpunarverkefna og fyrirtækja.
 • Snjallræði er opið fyrir fjölbreytt teymi, frjáls félagasamtök og fyrirtæki sem vilja fá tækifæri til þess að þróa eigin hugmyndir áfram og finna þeim sjálfbæran farveg
Hvað getur Snjallræði boðið þér?
 • 16 vikna prógram í samstarfi við MIT designX
 • Aðgang að tengslaneti og ráðgjöf frá öflugum hópi mentora og sérfræðinga á sviði samfélagsmála, heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og nýsköpunar
 • Aðstöðu í Grósku, suðupotti nýsköpunar í Vatnsmýrinni
 • Þjálfun frá erlendum og innlendum sérfræðingum í samfélagslegri nýsköpun
Hvað færðu út úr þátttöku í Snjallræði?

Teymin sem taka þátt í Snjallræði fá að taka þátt í fjórum tveggja daga vinnustofum hér á landi á vegum Svöfu Grönfeldt og samstarfsfélaga hennar frá MIT designX. Vinnustofurnar fara fram á fjögurra vikna fresti en þess á milli njóta teymin handleiðslu færustu sérfræðinga hér á landi við að þróa lausnirnar áfram. Vinnustofurnar eru þemaskiptar og taka á mismunandi þáttum í þróunarferlinu, allt frá þarfa- og hagaðilagreiningu, hönnun á sjálfbæru viðskiptamódeli og fjárhagsáætlunum yfir í tengslamyndun og framkomu.